ანტისეპტიკური საშუალებები

ფასი: 19.45 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი გენერიული დასახელება: ბენზიდამინი+ქლორჰექსიდინ გლუკონატი
ფასი: 1.2 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: უკრაინა გენერიული დასახელება: იოდი+გლიცერინი
ფასი: 1.2 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: იოდი+გლიცერინი
ფასი: 1 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუსეთის ფედერაცია გენერიული დასახელება: იოდი+გლიცერინი
ფასი: 5.18 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუსეთის ფედერაცია გენერიული დასახელება: იოდი+კალიუმის იოდიდი+ევკალიპტი
ფასი: 12.9 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ბულგარეთი გენერიული დასახელება: მიხაკი+პილპილი+კოჭა+ქონდარი+ძმარმჟავა+ამონიუმის ქლორიდი
ფასი: 2.02 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: მეტრონიდაზოლი
ფასი: 12.15 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: მეტრონიდაზოლი+ქლორჰექსიდინი
ფასი: 5.5 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია გენერიული დასახელება: ქოლინის სალიცილატი+ცეტალკონიუმის ქლორიდი
ფასი: 42.35 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: სლოვენია გენერიული დასახელება: ნაპროქსენი
ფასი: 0.8 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: ნიშადური
ფასი: 1.1 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: უკრაინა გენერიული დასახელება: ნიშადური
TOP