ინფექციის საწინააღმდეგო საშუალებები და ვაქცინები

ფასი: 26.87 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია გენერიული დასახელება: რიფაქსიმინი
ფასი: 322.24 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ირლანდია გენერიული დასახელება: ამფოტერიცინი ბ
ფასი: 7.2 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: ამიკაცინი
ფასი: 17.64 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: ამიკაცინი
ფასი: 30 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: ამიკაცინი
ფასი: 10.5 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საბერძნეთი გენერიული დასახელება: ამიკაცინი
ფასი: 89 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია გენერიული დასახელება: ამიკაცინი
ფასი: 3.05 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუმინეთი გენერიული დასახელება: ამიკაცინი
ფასი: 7.9 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: ამიკაცინი
ფასი: 4.4 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: ამიკაცინი
ფასი: 5.85 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია გენერიული დასახელება: ამიკაცინი
ფასი: 25.9 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუსეთის ფედერაცია გენერიული დასახელება: ტილორონი
TOP