ინფექციის საწინააღმდეგო საშუალებები და ვაქცინები

ფასი: 0.88 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუსეთის ფედერაცია გენერიული დასახელება: ფტივაზიდი
ფასი: 23.93 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი გენერიული დასახელება: ამფოტერიცინი ბ
ფასი: 17.65 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ბულგარეთი გენერიული დასახელება: ფლუკონაზოლი
ფასი: 67.3 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ბულგარეთი გენერიული დასახელება: ფლუკონაზოლი
ფასი: 23.78 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: ფურაზიდინი
ფასი: 8.64 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: გატიფლოქსაცინი
ფასი: 600 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუსეთის ფედერაცია გენერიული დასახელება: ვაქცინა ყვითელი ცხელების
ფასი: 20.35 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: ამოქსიცილინი+კლავულანი
ფასი: 11.75 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: ამოქსიცილინი+კლავულანი
ფასი: 63.86 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ამერიკის შეერთებული შტატები გენერიული დასახელება: ცეფტიბუტენი
ფასი: 43.25 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია გენერიული დასახელება: ცეფტიბუტენი
ფასი: 18.5 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი გენერიული დასახელება: ცეფტრიაქსონი
TOP