ინფექციის საწინააღმდეგო საშუალებები და ვაქცინები

ფასი: 6.5 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: ცეფოპერაზონი
ფასი: 32.9 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია გენერიული დასახელება: ცეფიქსიმი
ფასი: 4.36 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ავსტრია გენერიული დასახელება: ცეფოტაქსიმი
ფასი: 4.5 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: ცეფოტაქსიმი
ფასი: 18.09 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: ცეფპოდოქსიმი
ფასი: 11.96 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: ცეფპოდოქსიმი
ფასი: 35.17 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი გენერიული დასახელება: ცეფპოდოქსიმი
ფასი: 17.8 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: ცეფიქსიმი
ფასი: 5.11 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: ცეფტრიაქსონი
ფასი: 58.2 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: ცეფტრიაქსონი
ფასი: 15.7 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: ცეფტრიაქსონი
ფასი: 9.9 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საფრანგეთი გენერიული დასახელება: ცეფტრიაქსონი
TOP