ინფექციის საწინააღმდეგო საშუალებები და ვაქცინები

ფასი: 8.9 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: დიდი ბრიტანეთი გენერიული დასახელება: ცეფტრიაქსონი
ფასი: 4.75 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: ცეფტრიაქსონი
ფასი: 1.14 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ბელარუსი გენერიული დასახელება: ცეფტრიაქსონი
ფასი: 1.32 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ბელარუსი გენერიული დასახელება: ცეფტრიაქსონი
ფასი: 1.95 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: უკრაინა გენერიული დასახელება: ცეფტრიაქსონი
ფასი: 9.75 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: უკრაინა გენერიული დასახელება: ცეფტრიაქსონი
ფასი: 20.77 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია გენერიული დასახელება: ცეფტრიაქსონი
ფასი: 10.9 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია გენერიული დასახელება: ცეფტრიაქსონი
ფასი: 3.1 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: ცეფტრიაქსონი
ფასი: 4.95 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: ცეფტრიაქსონი
ფასი: 22 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია გენერიული დასახელება: ცეფტრიაქსონი
ფასი: 20.7 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: ცეფტრიაქსონი+სულბაქტამი
TOP