ინფექციის საწინააღმდეგო საშუალებები და ვაქცინები

ფასი: 11.8 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: ცეფტრიაქსონი
ფასი: 15.3 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი გენერიული დასახელება: ცეფუროქსიმი
ფასი: 24.65 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი გენერიული დასახელება: ცეფუროქსიმი
ფასი: 17.68 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი გენერიული დასახელება: ცეფუროქსიმი
ფასი: 3.67 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: ცეფუროქსიმი
ფასი: 1.95 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია გენერიული დასახელება: ცეფუროქსიმი
ფასი: 3.56 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: ცეფუროქსიმი
ფასი: 15 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: უზბეკეთი გენერიული დასახელება: აზითრომიცინი
ფასი: 15 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: უზბეკეთი გენერიული დასახელება: აზითრომიცინი
ფასი: 3326.95 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: ციდოფოვირი
ფასი: 34.65 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: ვალაციკლოვირი
ფასი: 52.06 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ბელგია გენერიული დასახელება: განციკლოვირი
TOP