ინფექციის საწინააღმდეგო საშუალებები და ვაქცინები

ფასი: 117.4 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია გენერიული დასახელება: განციკლოვირი
ფასი: 7.2 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: ციპროფლოქსაცინი
ფასი: 9.9 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: სლოვენია გენერიული დასახელება: ციპროფლოქსაცინი
ფასი: 5.5 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: სლოვენია გენერიული დასახელება: ციპროფლოქსაცინი
ფასი: 8.8 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: სლოვენია გენერიული დასახელება: ციპროფლოქსაცინი
ფასი: 12.5 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: სლოვენია გენერიული დასახელება: ციპროფლოქსაცინი
ფასი: 14.55 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: სლოვენია გენერიული დასახელება: ციპროფლოქსაცინი
ფასი: 9.8 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია გენერიული დასახელება: ციპროფლოქსაცინი
ფასი: 13.68 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია გენერიული დასახელება: ციპროფლოქსაცინი
ფასი: 15.45 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი გენერიული დასახელება: ციპროფლოქსაცინი
ფასი: 8.25 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: ციპროფლოქსაცინი
ფასი: 7.18 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: სომხეთი გენერიული დასახელება: ციპროფლოქსაცინი
TOP