საჭმლის მომნელებელი სისტემის მკურნალობა

ფასი: 85.69 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ჩინეთი გენერიული დასახელება: ბიციკლოლი
ფასი: 16.77 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: პოლონეთი გენერიული დასახელება: სიმეტიკონი
ფასი: 22.59 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: უნგრეთი გენერიული დასახელება: ალბუმინ ტანინი+ბისმუტის სუბგალატი+კაოლინი
ფასი: 22.46 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: ზღვის ღრუბელას ექსტრაქტი D-6+კალციუმის სილიკატი+მაგნიუმის სილიკატი
ფასი: 5.16 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: პაკისტანი გენერიული დასახელება: ნარსავა+ეკლიპტა+პიკრორიზა+ძაღლყურძწენა+ვარდკაჭაჭა+ძირტკბილა+ტამარიქსი+თვის ბოლოკი+კიწახური+სფერანტუსი+ბერქავია
ფასი: 4.75 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: პაკისტანი გენერიული დასახელება: ნარსავა+ეკლიპტა+პიკრორიზა+ძაღლყურძწენა+ვარდკაჭაჭა+ძირტკბილა+ტამარიქსი+თვის ბოლოკი+კიწახური+სფერანტუსი+ბერქავია
ფასი: 13.6 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: ცოცხალი ლიოფილიზირებული საფუარის კულტურა+D-მანოზა
ფასი: 6.9 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ბულგარეთი გენერიული დასახელება: ჰიოსცინის ბუთილბრომიდი
ფასი: 20.7 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ბულგარეთი გენერიული დასახელება: ჰიოსცინის ბუთილბრომიდი
ფასი: 14.8 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია გენერიული დასახელება: ჰიოსცინის ბუთილბრომიდი
ფასი: 10 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საფრანგეთი გენერიული დასახელება: ჰიოსცინის ბუთილბრომიდი
ფასი: 11.86 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია გენერიული დასახელება: ჰიოსცინის ბუთილბრომიდი
TOP