დიაბეტური მედიკამენტები

ფასი: 60.14 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საბერძნეთი გენერიული დასახელება: რეპაგლინიდი
ფასი: 44.19 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ესპანეთი გენერიული დასახელება: როსიგლიტაზონი+მეტფორმინი
ფასი: 34.5 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: კორეის რესპუბლიკა გენერიული დასახელება: გლიმეპირიდი+მეტფორმინი
ფასი: 30.3 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: კორეის რესპუბლიკა გენერიული დასახელება: გლიმეპირიდი+მეტფორმინი
ფასი: 4.55 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია გენერიული დასახელება: გლიმეპირიდი
ფასი: 4 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ლატვია გენერიული დასახელება: გლიმეპირიდი
ფასი: 9.1 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია გენერიული დასახელება: გლიმეპირიდი
ფასი: 12.5 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია გენერიული დასახელება: გლიმეპირიდი
ფასი: 23.5 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი გენერიული დასახელება: მეტფორმინის ჰიდროქლორიდი
ფასი: 26.3 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი გენერიული დასახელება: მეტფორმინის ჰიდროქლორიდი
ფასი: 22.67 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: მოცვის ფოთლის მშრალი ექსტრაქტი
ფასი: 81.31 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია გენერიული დასახელება: ვილდაგლიპტინი+მეტფორმინი
TOP