მედიკამენტები

ფასი: 42 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: მალტა გენერიული დასახელება: მირტაზაპინი
ფასი: 334 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ირლანდია გენერიული დასახელება: ტაკროლიმუსი
ფასი: 668 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ირლანდია გენერიული დასახელება: ტაკროლიმუსი
ფასი: 27.7 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია გენერიული დასახელება: მეთილპრედნიზოლონის აცეპონატი
ფასი: 25.95 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია გენერიული დასახელება: მეთილპრედნიზოლონის აცეპონატი
ფასი: 29.5 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია გენერიული დასახელება: მეთილპრედნიზოლონის აცეპონატი
ფასი: 3168.05 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია გენერიული დასახელება: ბრენტუქსიმაბი
ფასი: 50 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: ადორა
ფასი: 7 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: ადორა
ფასი: 18.15 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია გენერიული დასახელება: დოქსორუბიცინი
ფასი: 52.2 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია გენერიული დასახელება: დოქსორუბიცინი
ფასი: 8.75 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: დოქსორუბიცინი
TOP