ინფექციის საწინააღმდეგო საშუალებები და ვაქცინები

ფასი: 8.84 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: სლოვენია გენერიული დასახელება: ნიტროქსოლინი
ფასი: 450 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: ვაქცინა BCG (ტუბერკულოზის ვაქცინა)
ფასი: 20 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: კლარითრომიცინი
ფასი: 6.9 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: სლოვენია გენერიული დასახელება: პეფლოქსაცინი
ფასი: 14.45 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: სლოვენია გენერიული დასახელება: პეფლოქსაცინი
ფასი: 22 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია გენერიული დასახელება: ცეფტრიაქსონი
ფასი: 12 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: აზითრომიცინი
ფასი: 75 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საფრანგეთი გენერიული დასახელება: ვაქცინა ჰეპატიტის
ფასი: 51.8 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია გენერიული დასახელება: მოქსიფლოქსაცინი
ფასი: 61.6 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია გენერიული დასახელება: მოქსიფლოქსაცინი
ფასი: 140 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია გენერიული დასახელება: მოქსიფლოქსაცინი
ფასი: 38 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: მოქსიფლოქსაცინი
TOP