კორტიკოსტეროიდები

ფასი: 50.3 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: დექსამეტაზონი+ციანკობალამინი+თიამინი+ლიდოკაინი
ფასი: 21 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: ბეტამეტაზონი ნატრიუმის ფოსფატი+ბეტამეტაზონის დიპროპიონატი
ფასი: 26 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუმინეთი გენერიული დასახელება: დექსამეტაზონი
ფასი: 19.14 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: სლოვენია გენერიული დასახელება: დექსამეტაზონი
ფასი: 1.8 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: გენერიული დასახელება: დექსამეტაზონი
ფასი: 2 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: უკრაინა გენერიული დასახელება: დექსამეტაზონი
ფასი: 0.15 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: დექსამეტაზონი
ფასი: 3.46 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: სლოვენია გენერიული დასახელება: დექსამეტაზონი
ფასი: 2.89 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: უკრაინა გენერიული დასახელება: დექსამეტაზონი
ფასი: 1.55 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: დექსამეტაზონი
ფასი: 52 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: სლოვენია გენერიული დასახელება: დექსამეტაზონი
ფასი: 14 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: სლოვენია გენერიული დასახელება: დექსამეტაზონი
TOP