კორტიკოსტეროიდები

ფასი: 29.5 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: კანადა გენერიული დასახელება: დექსამეტაზონი
ფასი: 4.18 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: პოლონეთი გენერიული დასახელება: დექსამეტაზონი
ფასი: 3.82 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: პოლონეთი გენერიული დასახელება: დექსამეტაზონი
ფასი: 3.38 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: დექსამეტაზონი
ფასი: 12.18 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ბელგია გენერიული დასახელება: ბეტამეტაზონი ნატრიუმის ფოსფატი+ბეტამეტაზონის დიპროპიონატი
ფასი: 52.01 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ბელგია გენერიული დასახელება: ბეტამეტაზონი ნატრიუმის ფოსფატი+ბეტამეტაზონის დიპროპიონატი
ფასი: 506.6 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია გენერიული დასახელება: ბუდესონიდი
ფასი: 32 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: სლოვენია გენერიული დასახელება: ტრიამცინოლონის აცეტონიდი
ფასი: 17.9 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: პოლონეთი გენერიული დასახელება: ტრიამცინოლონი
ფასი: 2.3 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ავსტრია გენერიული დასახელება: პრედნიზოლონი
ფასი: 9.15 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: უნგრეთი გენერიული დასახელება: პრედნიზოლონი
ფასი: 60 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ნიდერლანდები გენერიული დასახელება: პრედნიზოლონი
TOP