კორტიკოსტეროიდები

ფასი: 50 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია გენერიული დასახელება: პრედნიზოლონი
ფასი: 12.83 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი გენერიული დასახელება: ბეტამეტაზონი ნატრიუმის ფოსფატი+ბეტამეტაზონის დიპროპიონატი
ფასი: 42 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია გენერიული დასახელება: ტრიამცინოლონის აცეტონიდი
ფასი: 29.7 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: სლოვენია გენერიული დასახელება: ბეტამეტაზონი ნატრიუმის ფოსფატი+ბეტამეტაზონის დიპროპიონატი
ფასი: 8.7 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: უნგრეთი გენერიული დასახელება: ჰიდროკორტიზონის აცეტატი
TOP