ნერვული სისტემა

ფასი: 0.03 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: გენერიული დასახელება:
ფასი: 100 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: კანადა გენერიული დასახელება: რისპერიდონი
ფასი: 50.84 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი გენერიული დასახელება: არიპიპრაზოლი
ფასი: 17.56 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: მებიკარი
ფასი: 23.21 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: მებიკარი
ფასი: 42 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: მალტა გენერიული დასახელება: მირტაზაპინი
ფასი: 15.2 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: სომხეთი გენერიული დასახელება: კლოზაპინი
ფასი: 97.68 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია გენერიული დასახელება: მემანტინი
ფასი: 203 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია გენერიული დასახელება: მემანტინი
ფასი: 14.4 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საფრანგეთი გენერიული დასახელება: ნეფორამის ჰიდროქლორიდი
ფასი: 55.27 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი გენერიული დასახელება: დონეპეზილი
ფასი: 95.47 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი გენერიული დასახელება: დონეპეზილი
TOP