ონკოლოგია იმუნოლოგია და ბიოტექნოლოგია

ფასი: 3090 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: აბირატერონი
ფასი: 1428.05 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია გენერიული დასახელება: ალბუმინპაკლიტაქსელი
ფასი: 334 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ირლანდია გენერიული დასახელება: ტაკროლიმუსი
ფასი: 668 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ირლანდია გენერიული დასახელება: ტაკროლიმუსი
ფასი: 3168.05 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია გენერიული დასახელება: ბრენტუქსიმაბი
ფასი: 18.15 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია გენერიული დასახელება: დოქსორუბიცინი
ფასი: 52.2 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია გენერიული დასახელება: დოქსორუბიცინი
ფასი: 8.75 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: დოქსორუბიცინი
ფასი: 42 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ინდოეთი გენერიული დასახელება: დოქსორუბიცინი
ფასი: 537.14 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია გენერიული დასახელება: ბევაციზუმაბი
ფასი: 2003.02 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: შვეიცარია გენერიული დასახელება: ბევაციზუმაბი
ფასი: 870.33 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: დანია გენერიული დასახელება: ინტერფერონი ბეტა-1a
TOP