ოფთალმოლოგიური პრეპარატები

ფასი: 18 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუმინეთი გენერიული დასახელება: აზაპენტაცინი
ფასი: 40.07 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ბელგია გენერიული დასახელება: ბრინზოლამიდი+თიმოლოლი
ფასი: 33.39 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ბელგია გენერიული დასახელება: ბრინზოლამიდი
ფასი: 14.69 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ბელგია გენერიული დასახელება: პროქსიმეტაკაინი
ფასი: 9.9 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ბელგია გენერიული დასახელება: ლოდოქსამიდი
ფასი: 3.37 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია გენერიული დასახელება: ნეომიცინი+ქლორამფენიკოლი
ფასი: 3.7 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია გენერიული დასახელება: თიმოლოლი
ფასი: 5.8 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია გენერიული დასახელება: თიმოლოლი
ფასი: 3.72 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ავსტრია გენერიული დასახელება: ხბოს სისხლისაგან დამზ. დეპროტინ. ჰემოდიალიატი
ფასი: 4.12 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: რუმინეთი გენერიული დასახელება: ბეტაქსოლოლი
ფასი: 9.35 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ბელგია გენერიული დასახელება: ბეტაქსოლოლი
ფასი: 6.95 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ბელგია გენერიული დასახელება: ბეტაქსოლოლი
TOP