სასუნთქი სისტემა

ფასი: 6.4 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საბერძნეთი გენერიული დასახელება: ცეტირიზინი
ფასი: 53.5 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი გენერიული დასახელება: მონტელუკასტ ნატრიუმი
ფასი: 38.2 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი გენერიული დასახელება: მონტელუკასტ ნატრიუმი
ფასი: 34.8 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი გენერიული დასახელება: მონტელუკასტ ნატრიუმი
ფასი: 3.4 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: ამერიკის შეერთებული შტატები გენერიული დასახელება: სალბუტამოლი
ფასი: 35 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი გენერიული დასახელება: მონტელუკასტ ნატრიუმი
ფასი: 31.5 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი გენერიული დასახელება: მონტელუკასტ ნატრიუმი
ფასი: 31.5 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი გენერიული დასახელება: მონტელუკასტ ნატრიუმი
ფასი: 16 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: პოლონეთი გენერიული დასახელება: ცეტირიზინი
ფასი: 9.15 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი გენერიული დასახელება: ცეტირიზინი
ფასი: 9.15 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: ცეტირიზინი
ფასი: 16.85 ლარი
მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო გენერიული დასახელება: ცეტირიზინი
TOP